PROJEKT

MORWOWE pole..

..to inicjatywa lokalna, mająca na celu podniesienie poziomu świadomości kynologicznej społeczności małych aglomeracji, poprzez szkolenia, seminaria, treningi i imprezy wspólnotowe.

Oferujemy..

..Państwu wiedzę kynologiczną z zakresu:
  • mądrego współistnienia z psimi towarzyszami;
  • szkoleń behawioralnych;
  • łikendowych seminariów tematycznych;
  • psich sportów;
  • fizjoterapii psów;
  • psiego fitnessu;
  • zdrowia i dobrostanu psów (profilaktyka i leczenie);
  • innych aspektów ogólnej i szczegółowej wiedzy kynologicznej.

Miejsce to..

..służyć będzie także nam wszystkim dla pobudzania wrażliwości przyrodniczej i prośrodowiskowej.

Dane kontaktowe

adres: 55-120 URAZ, Wrocławska 20
UWAGA! GPS (na mapach google) kieruje do PISARZOWIC! w takim wypadku należy w wyszukiwanie wpisać AUSAURAS, lub Wrocławska 19
telefon 513 213 135
e-mail: [email protected]